Styrk den interne kommunikation med virtuelle samarbejdsværktøjer

Nye teknologier til virtuelt samarbejde tordner frem og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder. I de fleste større virksomheder har værktøjerne potentiale til at øge effektiviteten og kvaliteten i den interne kommunikation drastisk, og de fleste har allerede indkøbt velfungerende værktøjer. Desværre samler de alt for ofte støv.

Implementering af virtuelt samarbejde kræver dyb teknologisk indsigt, men også ekspertise inden for adfærd, kommunikation og forandring. I Resonans Kommunikation har vi medejerskab af virksomheden Working Virtual, der har taget konsekvensen og samlet kompetencerne i én virksomhed.

I samarbejde med Working Virtual hjælper vi offentlige og private virksomheder med alle dele af implementeringsprocessen. Vi identificerer processer med virtuelt potentiale, vælger de rigtige værktøjer, kommunikerer om muligheder og best practice, træner relevante medarbejdere og monitorerer brugen af værktøjerne.

Virtuelt samarbejde - Resonans Kommunikation