Oversæt den nye strategi og få medarbejderne med ombord

”Den er god med jer. Sidste år var det jo et helt andet strategisk fokus, I himlede op om. I morgen er det nok et tredje”.

Strategiimplementering - Resonans Kommunikation

Da Resonans Kommunikation i slutningen af 2015 gennemførte en undersøgelse af lederkommunikationen i 30 af Danmarks største virksomheder, havde 25 implementeret nye strategier inden for de seneste to år. Den hastige udvikling på de globale markeder, nye teknologier og ændrede forventninger fra kunderne lader ikke virksomhederne tilbage med et valg, men risikoen ved de mange strategiimplementeringer ligger lige for: Uden den rette kommunikation kan medarbejderne miste motivation og fokus.

Når en ny strategi skal implementeres, er det først og fremmest vigtigt, at centrale budskaber i tilstrækkeligt omfang oversættes til lokale forhold i den enkelte afdeling. Virksomhedens ledere skal forstå centrale budskaber ens og støttes i operationaliseringen samt i kommunikationen heraf til deres respektive dele af organisationen.

Ofte samler vi relevante ledere på tværs af organisationen på workshops, hvor de præsenteres for støttematerialer og får mulighed for at diskutere og stille spørgsmål til strategien. På baggrund heraf kan den enkelte leder selv færdiggøre en på forhånd produceret PowerPoint-præsentation af strategien, hvor lederen udfylder et antal ’tomme’ slides med lokale budskaber.

I de fleste tilfælde præsenterer topledelsen overordnede budskaber for alle medarbejdere på video, i nyhedsbreve og/eller ved stormøder. Herefter præsenterer relevante linjeledere de lokale budskaber på afdelingsmøder, som afhængig af strategien følges op med workshops, hvor medarbejderne inddrages i arbejdet med at operationalisere strategien.

Uanset tilgang er det vigtigt, at medarbejderne løbende mindes om vigtige hovedbudskaber fra strategien, opdateres om arbejdet med den og lærer om best pratice. Derfor producerer vi gerne artikler og videoer om relevante budskaber til virksomhedens interne kanaler.