Få et retvisende billede af virksomhedens image hos de primære interessenter

Stakeholderanalyse - Resonans Kommunikation

En stakeholderanalyse giver et mere retvisende billede af, hvordan en virksomhed opfattes af sine primære interessenter, end det billede medierne tegner.

Med en solid indsigt i, hvordan omverdenen ser på din virksomhed eller organisation, har du det bedste udgangspunkt for at udarbejde virkningsfulde pressestrategier. Det handler grundlæggende om at vide fremfor at tro.