Tidlig, præcis og ensartet kommunikation mindsker modstand

Siden krisen i 2008 har outsourcing været en af de forandringer, der har fyldt allermest i store danske og internationale virksomheder. I flere brancher er vellykket sourcing en næsten uundgåelig forudsætning for fortsat konkurrencekraft på det globale marked.

Outsourcing - Resonans Kommunikation

Øvelsen er imidlertid vanskelig, og utryghed og modstand blandt medarbejderne risikerer at æde effektivitetsgevinsten. Tidlig, åben og præcis kommunikation er derfor nødvendig for succes. Medarbejderne behøver ikke være enige i beslutningen, men de skal forstå rationalerne og kende til processen, før mytedannelse og unødig uro får overtag.

Ofte arbejder vi med en model, hvor relevante ledere på tværs af organisationen samles forud for udmeldingen om den kommende sourcing. Her introduceres forskellige støttematerialer, og lederne får mulighed for at diskutere og stille spørgsmål til rationaler og hovedbudskaber samt øve sig på udmeldingen. På den måde sikrer vi præcis, åben og ensartet information.

Ledernes kommunikation bør løbende følges op af central kommunikation – eksempelvis artikler eller videoer på intranettet – hvor processen forklares, planerne løbende konkretiseres, og virksomhedens sourcing-partner eksempelvis introduceres.