En god begyndelse kræver dialog om emnet

Seminarer for ledere og medarbejdere er en god måde at skabe et fælles sprog om en forandring eller en større nyhed. Det er dermed også et godt afsæt til et fælles arbejde med en ny strategi eller retning i virksomheden.

Uanset formålet for seminaret er det afgørende for succesen, at det er ordentligt planlagt, professionelt faciliteret og grundigt afrapporteret. På vores lederseminarer fokuserer vi på at skabe gejst og motivation omkring eksempelvis implementeringen af virksomhedens strategi ved hjælp af en anerkendende og involverende tilgang. Vi har erfaringer med flere forskellige metoder til, hvordan direktionen og ledelsen sættes i scene, og der skabes en følelse af ansvar og sammenhold, så de fælles mål bliver forståelige og konkrete for alle.

Vi tror på, at ved at involvere og lytte til lederne ved større nyheder og forandringer skaber en større forståelse og et naturligt engagement.