Ledelsens kommunikative kompetencer er afgørende for virksomhedens succes

Ledere udøver ledelse på flere niveauer – både på daglig basis og i situationer, hvor medarbejderne skal involveres i en ny forretningsstrategi eller forandringsproces. På begge niveauer er evnen til at kommunikere nærværende, forståeligt, tilstrækkeligt og tids nok en efterspurgt egenskab blandt medarbejdere.

Ved at skabe bevidsthed og læring om personlige styrker og forbedringspotentialer hos lederen, skaber vi et konkret udgangspunkt for at udvikle de vigtigste kommunikationskompetencer. Lederen skal være tro mod sig selv, men kunne kompensere for personlige udfordringer og lære at prioritere og planlægge. Samtidig skal de have den nødvendige støtte til konkrete kommunikationsopgaver og adgang til relevante platforme som fx video og andre interne kommunikationskanaler.

Vi tilpasser altid forløb til den enkelte virksomheds behov og branchesituation og ruster lederne til lige netop jeres konkrete kommunikationsudfordringer.

Lederkommunikation - Resonans Kommunikation