Intern analyse af virksomhedens kommunikation

I de interne analyser er målet at nå ind under huden på virksomheden og skabe en forståelse for sammenhængskraften mellem de strategiske mål, interne kommunikationskanaler og budskaber. Dette gør vi med fokus på at forbedre arbejdsintensiteten og sikre en fælles retning for hele virksomheden. De interne analyser tager udgangspunkt i virksomhedens kommunikationsbehov og miljø, samt kommunikationskanalernes funktion og effektivitet sat i relation til virksomhedens overordnede mål.

Intern analyse - Resonans Kommunikation

Ved brug af en intern analyse kan virksomheden opnå indblik i, hvor der skal sættes ind for at optimere den interne kommunikation. Ved hjælp af en velafprøvet analysemodel hjælper vi virksomheder med at skabe en dybdegående indsigt i virksomhedens kommunikationssystem og et billede af i hvilken udstrækning, det understøtter virksomhedens værdikæde. Med udgangspunkt i analysen anbefaler vi konkrete løsninger, der sikrer et fremadrettet match mellem kommunikationsstrategier og virksomhedens forretningsstrategiske udfordringer.