Det sikre valg til optimering af virksomhedens kommunikation

I en evigt foranderlig hverdag, hvor kerneopgaver fylder rigeligt i kalenderen, kan det være svært at stoppe op og få overblik. Gør vi tingene optimalt, og hvordan finder vi roden til eventuelle problemer, så vi undgår at bruge ressourcer på kortsigtede lappeløsninger?

I vores analyser søger vi ind under huden på virksomheden for at forstå sammenhængskraften mellem strategiske mål, interne kommunikationskanaler, budskaber og/eller eksterne interessenter. Dette gør vi med fokus på at forbedre arbejdsintensiteten og sikre en fælles retning. Analyserne tager som regel udgangspunkt i virksomhedens kommunikationsbehov- og miljø og kanalernes funktion og effektivitet sat i relation til virksomhedens overordnede mål.

Med mange års erfaring og gennemafprøvede analysemetoder optimerer undersøgelsen jeres fremadrettede beslutningsgrundlag. Analyserne afrapporteres med konkrete resultater og anbefalinger, der er direkte implementerbare, og som skaber solid grobund for et videre samarbejde.

Analyser - Resonans Kommunikation