Opnå en dyb indsigt i ledelsesmæssige styrker og svagheder

I enhver virksomhed er det lederne, der sætter rammerne for, at medarbejderne kan yde deres bedste. Kravet til den dygtige leder er klar kommunikation om dagligdagens arbejde og virksomhedens visioner, samt evnen til at give løbende feedback på medarbejdernes arbejde.

Lederens egen bevidsthed om styrker og svagheder er i den forbindelse afgørende for et godt resultat. Her kan en 360 graders analyse være et godt redskab. Analysen giver et billede af, hvordan lederen selv, chefen, kollegerne og medarbejderne oplever lederens adfærd på en række områder.

Der kan i en 360 graders analyse være fokus på flere forskellige områder – eksempelvis samarbejde, motivation, kommunikative evner og/eller faglighed. Gennem 360-graders analyser får virksomheden på den måde et dokumenteret udgangspunkt for at identificere fremadrettede indsatsområder og optimere de ledelsesmæssige kompetencer, ligesom lederen selv får et unikt indblik i egne styrker og svagheder.

Analysen tilrettelægges typisk som en del af et forløb, der bl.a. kan bestå af:

  • Understøttende materiale til udviklingen af den enkelte leder
  • Udarbejdelse af værktøjer og guides
  • Individuel coaching