Artikler

17.03.2020

Sådan leder du på distancen

Statens opfordringer til, at medarbejdere så vidt muligt arbejder hjemmefra, rejser udfordringer for ledere. Hvad er min opgave som leder, og hvordan leder jeg ordentligt på distancen?

19.07.2016

Skub din leder ned fra ølkassen

K-rådgiverne bør skubbe lederne ned fra ølkassen, så de kan tale mere med deres medarbejdere. Det er den nære, regelmæssige og personlige kommunikation, der skaber de engagerede medarbejdere, som virksomhederne efterspørger.

10.08.2015

K-afdelingen lader IT i stikken

Kommunikationsfolk bør i langt højere grad rette blikket mod IT-afdelingen. Alt for ofte står den alene med opgaver, der bliver helt afgørende for virksomhedens konkurrenceevne i fremtide

10.06.2015

Paradigmeskift i ledernes kommunikationsansvar

De seneste mange års syn på ledernes kommunikationsansvar har vist sig utilstrækkelige til at favne ledernes virkelige styrker som kommunikatører og deres behov for træning og støtte. Denne artikel giver en kritik af de hidtidige opfattelser og et bud på en ny og mere frugtbar måde at opfatte ledernes kommunikationsansvar på.

05.03.2015

Balancerer din kommunikationsafdelings indsatser og mål med resten af forretningen?

Balanced Scorecard har vist sig særdeles velegnet til at koble kommunikationsaktiviteterne til virksomhedens forretningsvisioner og –mål og til at planlægge og udvikle arbejdet i en kaotisk dagligdag.

09.02.2015

K-chef, din rådgiverrolle er for bekvem

Alle snakker om, hvordan vi i K-afdelingerne skal rådgive ledere og medarbejdere, så de kan blive bedre til at kommunikere i virksomheden. Men mange top- og mellemledere har mere brug for en hjælpende lavpraktisk hånd end for flyvske strategier og uforpligtende råd.

20.12.2013

Intern Kommunikation anno 2013

I IK13 - en ny, stor undersøgelse blandt Danmarks 50 største private og offentlige virksomheder - har Resonans Kommunikation sat sig for at dokumentere, hvordan der arbejdes med den interne kommunikation i de toneangivende danske virksomheder.