Rapport om arbejdet med lederkommunikation anno 2016

Siden finanskrisen i 2008 har både offentlige og private virksomheder intensiveret deres fokus på at optimere forretningen. Udviklingen har medført mange forandringer og stillet yderligere krav til lederne. Lederne spiller nemlig hovedrollen, når forandringerne skal kommunikeres og eksekveres, så virksomhederne kan nå deres mål.

I Resonans Kommunikation har vi derfor ønsket at undersøge, hvordan kommunikationsafdelingerne i Danmarks toneangivende virksomheder reagerer på udviklingen. Har de grebet udfordringen og demonstreret, at de kan tilføre stor værdi i forandringsprocesserne?

Med undersøgelsen, LK16, ønsker vi at give indblik i arbejdet med lederkommunikation i 31 toneangivende offentlige og private virksomheder. Formålet er at kortlægge, hvordan kommunikationsafdelingerne arbejder med lederkommunikation og undersøge, hvad der fungerer godt, hvad der fungerer mindre godt, og hvor der er uudnyttede potentialer.

Undersøgelsen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansvarlige for arbejdet med lederkommunikation samt interviews med repræsentanter fra tre udvalgte virksomheder. Undersøgelsen – herunder research, udvikling af analysemodel, dataindsamling, dataanalyse, interviews samt udarbejdelse af rapport – er gennemført af Resonans Kommunikation i perioden efteråret 2015 til sommeren 2016.

Mundtlig præsentation?
Hvis du kunne tænke dig en mundtlig præsentation af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger og en drøftelse af, hvordan det spejler sig i din virksomhed, er du meget velkommen til at tage kontakt til os. Du finder vores kontaktoplysninger her.